Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

budynek15 kwietnia (środa) o godz. 13.00  w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.


Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

  1. zaopiniowanie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie iławskim za 2016 rok -  referuje Powiatowy Lekarz Weterynarii,
  2. zaopiniowanie informacji dotyczącej oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za 2016 rok – referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
  3. ocena przygotowania powiatu iławskiego pod względem bezpieczeństwa do wypoczynku letniego – referują poszczególne służby.