Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

budynek130 marca (czwartek) o godz. 11.30 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.


Komisja zaopiniuje  projekty uchwał na XXXI sesję Rady Powiatu w sprawach:

  1. udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na organizację Konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii
    i Mazur”,
  2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2023,
  3. zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok.