Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

szpital panorama30 marca (czwartek) o godz. 09:30 w sali Konferencyjnej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala.


Porządek posiedzenia przewiduje m.in. podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany planu inwestycyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego
    w Iławie na 2017 r.,
  2. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie,
  3. zbycia aktywów trwałych Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego
    w Iławie.