Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

budynek128 marca (wtorek) o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.

 

Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

  1. informacja z realizacji zadań dot. promocji powiatu iławskiego w 2016 roku i przedstawienie planu promocji na rok 2017,
  2. zaopiniowanie projektów uchwał na XXXI Sesję RP w sprawach:
    1. udzielenia Gminie Wiejskiej Iława pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Gulb-Skarszewo”,
    2. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania Remont nawierzchni ulic w miejscowości Susz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521,  
    3. ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.