Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

budynek123 marca (czwartek) o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.


Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

  1. zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji, a także informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2016,
  2. zaopiniowanie informacji o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu za rok 2016,
  3. zaopiniowanie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie iławskim za 2016 rok,
  4. zaopiniowanie projektów uchwał na XXXI sesje RP w sprawach:
    1. przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie za rok 2016,
    2. zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej  w Lubawie,
    3. zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy społecznej w Suszu.