Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

budynek123 marca (czwartek) o godz. 11.00 w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie przy  ul. Kopernika 8A odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

  1. informacja dot. funkcjonowania i realizacji zadań Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie,
  2. ustalenie liczby oddziałów klas I oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas I w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach powiatu iławskiego oraz ustalenie zawodów w kształceniu zawodowym - uchwała Zarządu Powiatu (informacja),
  3. zaopiniowanie projektów uchwał na XXXI Sesję RP w sprawie:
    1. określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu iławskiego,
    2. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego  oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu iławskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.