Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego

budynek120 marca (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego  Powiatu Iławskiego.

 

Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:

  1. zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  2. informacja dotycząca rozpoczęcia przygotowań do organizacji corocznej konferencji organizacji pozarządowych,
  3. zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Iławskiego
    z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016”.