Informacja w sprawie przygotowania do kwalifikacji wojskowej

kwalifikacjaW terminie od 23 marca do 26 kwietnia br. w powiecie iławskim przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, która w tym roku obejmie 655 osób, w tym mężczyzn urodzonych w 1998 r. oraz w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach  1996 – 1997, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a także kobiety urodzone w latach 1993 – 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami bądź absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Powiat w liczbach wg podziału administracyjnego (wg zaktualizowanych danych z 5 stycznia 2017 r.):
- Miasto Iława: rocznik podst. 1998 r. – 181 mężczyzn; roczniki starsze 21 mężczyzn;
- Gmina Iława: rocznik podst. 1998 r. – 104 mężczyzn; roczniki starsze 15 mężczyzn;
- Miasto Lubawa: rocznik podst. 1998 r. – 65 mężczyzn; roczniki starsze 3 mężczyzn;
- Gmina Lubawa: rocznik podst. 1998 r. – 96 mężczyzn; roczniki starsze 8 mężczyzn;
- Miasto i Gmina Susz: rocznik podst. 1998 r. – 94 mężczyzn; roczniki starsze 23 mężczyzn;
- Miasto i Gmina Kisielice: rocznik podst. 1998 r. – 59 mężczyzn; roczniki starsze 15 mężczyzn;
- Miasto i Gmina Zalewo: rocznik podst. 1998 r. – 49 mężczyzn; roczniki starsze 3 mężczyzn.
 
Z całego powiatu do kwalifikacji stawić się powinno 7 kobiet.
 
Powiatowa Komisja Lekarska będzie urzędować od godz. 8:00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie.
Kolejność stawiania się mężczyzn z poszczególnych gmin:
- MIASTO IŁAWA: 23.03-30.03.2017 r.
- GMINA IŁAWA: 31.03-05.04.2017 r.
- MIASTO i GMINA SUSZ: 06.04-10.04.2017 r.
- MIASTO i GMINA ZALEWO: 11.04-12.04.2017 r.
- MIASTO i GMINA KISIELICE: 13.04-14.04.2017 r.
- GMINA LUBAWA: 18.04-20.04.2017 r.
- MIASTO LUBAWA: 21.04-24.04.2017 r.
Wszystkie kobiety stawiają się w jednym terminie: 25.04.2017 r.
 
Do każdej osoby objętej kwalifikacją zostanie wysłana informacja, przez właściwy Urząd Miasta/Gminy, o terminie stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską.