Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W poniedziałek 20.02.2017 r. o godz. 12.00 w Sali nr 20  Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia będzie przeprowadzenie kontroli dochodów i wydatków poniesionych na realizację zadań bieżących w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Iławie za 2016r. (kontrola w siedzibie PŚDS w Iławie ul. Wyszyńskiego).