KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018

kwalifikacja wojskowa 2018W terminie od 23 marca do 26 kwietnia br. w powiecie iławskim przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, która w tym roku obejmie 655 osób, w tym mężczyzn urodzonych w 1998 r. oraz w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 1996 – 1997, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a także kobiety urodzone w latach 1993 – 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami bądź absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Nowy realizator Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie

indeks1Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie, mieszczące się przy ulicy Jagiellończyka 16 b realizowane jest w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Powiat Iławski – zadanie: Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obecnie COP Iława prowadzone jest przez ELBLĄSKIE STOWARZYSZNIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH. Zadanie będzie realizowane od 1 kwietnia do 31 października.

XV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Pióro Starosty”

pioro papier23 marca (piątek), o godz. 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, w sali nr 20 odbędzie się XV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Pióro Starosty”. Organizatorem konkursu
jest Starostwo Powiatowe w Iławie.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

budynek22 marca (czwartek),o godz. 12:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie, w Sali Nr 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Temat omawiany podczas posiedzenia to:
• Podział środków na doskonalenie i dokształcenie zawodowe nauczycieli
na rok 2018.

"Noc sów" zawita do Iławy i Susza

nocsow2018Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, Nadleśnictwa Iława i Susz oraz Port Śródlądowy w Iławie zapraszają na "Noc sów" - ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne, poświęcone jednym z najbardziej tajemniczych ptaków. Będzie to wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak wygląda życie sów w Polsce i... jak wygląda las nocą. Przełom marca i kwietnia to dla większości sów najbardziej aktywny okres w roku. Wtedy rozpoczyna się ich okres godowy. W ostatnich latach uczestnikom "Nocy sów" w powiecie iławskim udawało się usłyszeć pohukiwanie sów. Czy uda się i w tym roku? Okaże się już 23 i 24 marca.